Göm menyn
Beskrivning AIICS Beskrivning HCS Beskrivning SaS Beskrivning STIMA

Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Avdelningen för Databas- och Informationsteknik bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle. Viktiga forskningsområden är databaser, informationshantering, datautvinning och dataintegration, säkra e-tjänster, programvarusäkerhet, och förebyggande och hantering av incidenter. ADIT har ansvar för kurser inom områdena databaser, datornätverk, säkerhet, och medieinformatik.

ADIT hemsida
ADIT kontaktpersoner


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2019-12-01