Göm menyn

Prefektur

Prefekturen består av prefekten och proprefekterna. Prefekten leder institutionsstyrelsen, leder och fördelar arbetet vid institutionen, ansvarar för lokaler, utrustning samt materiella resurser vid institutionen, ansvarar för arbetsmiljön och den ekonomiska förvaltningen, samt kontakter med andra delar av universitetet.

Prefekt:
Henrik Eriksson

Proprefekter:
Zebo Peng
Ahmed RezineSidansvarig: Administrativ chef
Senast uppdaterad: 2018-01-02