Hide menu

Verksamhetsstöd vid IDA (VS)

Administrativ chef:
Annette Gelotte

Gemensamma kansliet

Ansvarar för IDAs centrala administration gällande HR (personal), ekonomi och inköp, registrator, lokaler, posthantering mm.

E-postadresser:
lokaler@ida.liu.se (hjälp med rum, lokaler, nycklar etc)
adm-kansli@ida.liu.se (till alla i gruppen)

Gruppens hemsida.

___________________________________________________________________________________  

Grund- och forskarutbildning

Grundutbildning

Ansvarar för IDAs grundutbildningsadministration inklusive ombokningar av undervisningslokaler (för IDA), studerandeexpeditionen mm.

E-postadresser:
schema@ida.liu.se (ombokningar lokaler)
inrapportering@ida.liu.se (resultatrapportering)
adm-gu@ida.liu.se (till alla i gruppen)

Gruppens hemsida.

Forskarutbildning

Ansvarar för IDAs forskarutbildningsadministration inklusive antagning, kurser, resultatrapportering, disputationer, licentiatseminarier mm.

E-postadress:
fu-kansli@ida.liu.se
 
Mer information (doktorandportal).

___________________________________________________________________________________

Forskningsadministration

Ansvarar för IDAs forskningsadministration på enhetsnivå. Hanterar ekonomi och administration kring externa forskningsprojekt samt utgör ett stöd i den löpande verksamheten.

E-postadresser:
adm-folab@ida.liu.se

Gruppens hemsida.


Page responsible: Administrativ chef