Göm menyn

Grund- och forskarutbildning

Administration och övergripande samordning av grund- och forskarutbildning, studerandeexpedition, studievägledning, lokalbokning, internationalisering samt examensarbetssamordning.

Grundutbildningen:
Marco Kuhlmann, Huvudstudierektor (teknisk fakultet)
Forskarutbildningen:
Zebo Peng, Forskarstudierektor
Anne Moe, Samordnare, forskarutbildning
E-post forskarutbildning: adm-fu@liu.se

 


Sidansvarig: Administrativ chef
Senast uppdaterad: 2012-05-04