Göm menyn

Grund- och forskarutbildning

Administration och övergripande samordning av grund- och forskarutbildning, studerandeexpedition, studievägledning, lokalbokning, internationalisering samt examensarbetssamordning.

Grundutbildningen:
Peter Dalenius, Huvudstudierektor
Forskarutbildningen:
Petru Eles, Forskarstudierektor
Anne Moe, Institutionssamordnare, forskarutbildning
E-post forskarutbildning: adm-fu@liu.se
Internationalisering, ECTS-koordinator:
Nahid Shahmehri

 


Sidansvarig: Administrativ chef
Senast uppdaterad: 2012-05-04