Mahder Gebremedhin
Mahder Gebremedhin
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mahder.gebremedhin@liu.se
013-28 19 48
B 3B:446 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~mahge83/
Medlem i:
Programmeringsomgivningar (PELAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster