Leif Jonsson
Leif Jonsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
leif.r.jonsson@liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Programmeringsomgivningar (PELAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster