Karin Baardsen
Karin Baardsen
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
karin.baardsen@liu.se
013-28 56 30
E 229:155 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Avdelningskansli, forskningslabb (AVD-KANSLI-FOLABB)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster