Agne Virsilaite Maras
Agne Virsilaite Maras
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
agne.virsilaite.maras@liu.se
011-363279
Hemsida: liu.se/medarbetare/agnvi93
Medlem i:
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster