Mattias Tiger
Mattias Tiger
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mattias.tiger@liu.se
E 2F:490 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Kunskapsrepresentation (KPLAB)

Sidansvarig: Webmaster