Mathias Nordvall
Mathias Nordvall
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mathias.nordvall@liu.se
013-28 15 25
E 3G:464 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster