Åsa Kärrman
Åsa Kärrman
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
asa.karrman@liu.se
013-28 57 60
B 329:216 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning (AVD-KANSLI-GU)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster