Sarah Walid Alsaadi
Sarah Walid Alsaadi
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
sarah.walid.alsaadi@liu.se
013-28 46 47
B 3E:475 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster