Ying Li
Ying Li
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
ying.li@liu.se
013-28 28 13
B 2B:458 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~yinli71/, liu.se/medarbetare/yinli71
Medlem i:
Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Sidansvarig: Webmaster