William Hagman
William Hagman
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
william.hagman@liu.se
E 329:161 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/wilha93
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
HCS Undervisningsgruppen för datavetenskap (HCSED)

Sidansvarig: Webmaster