Ulf Nilsson
Ulf Nilsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
ulf.nilsson@liu.se
013-28 19 35
Hemsida: www.ida.liu.se/~ulfni53/
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Theoretical Computer Science (TCSLAB)

Sidansvarig: Webmaster