Sture Hägglund
Sture Hägglund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
sture.hagglund@liu.se
013-28 14 31
E 3G:442 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~stuha92/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Kunskapsmodellering och kognitiva system (KMACS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster