Soheil Samii
Soheil Samii
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
soheil.samii@liu.se
013-28 15 23
Hemsida: liu.se/medarbetare/sohsa65
Medlem i:
Embedded Systems (ESLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster