Simon Törnqvist
Simon Törnqvist
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
simon.tornqvist@liu.se
Hemsida: liu.se/medarbetare/simto05
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster