Shahrzad Khayatbashi
Shahrzad Khayatbashi
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
shahrzad.khayatbashi@liu.se
013-28 27 77
B 2B:488 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Sidansvarig: Webmaster