Sanna Karlsson
Sanna Karlsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
sanna.karlsson@liu.se
013-28 23 58
E 3G:478 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/sanka45
Medlem i:
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster