Rodrigo Saar de Moraes
Rodrigo Saar de Moraes
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
rodrigo.moraes@liu.se
013-28 57 69
B 3B:439C (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/rodsa37
Medlem i:
Realtidssystem (RTSLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster