Resmi Ramachandran Pillai
Resmi Ramachandran Pillai
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
resmi.ramachandran.pillai@liu.se
Hemsida: liu.se/medarbetare/resra29
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Resonerande och lärande (REAL)

Sidansvarig: Webmaster