Piotr Rudol
Piotr Rudol
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
piotr.rudol@liu.se
013-28 18 19
Hemsida: www.ida.liu.se/~pioru58/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Kunskapsrepresentation (KPLAB)

Sidansvarig: Webmaster