Peter Dalenius
Peter Dalenius
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
peter.dalenius@liu.se
013-28 14 27
E 228:160 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~petjo96/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Pedagogisk informationsteknologi (EIT)

Sidansvarig: Webmaster