Peter Jonsson
Peter Jonsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
peter.jonsson@liu.se
013-28 24 15
B 3D:448 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~petjo00/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Theoretical Computer Science (TCSLAB)

Sidansvarig: Webmaster