Peter Jonsson
Peter Jonsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
peter.jonsson@liu.se
013-28 24 15
E 2G:478 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~petjo00/, liu.se/medarbetare/petjo00
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Theoretical Computer Science (TCSLAB)

Sidansvarig: Webmaster