Patrick Doherty
Patrick Doherty
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
patrick.doherty@liu.se
013-28 24 26
Hemsida: www.ida.liu.se/~patdo22/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Kunskapsrepresentation (KPLAB)

Sidansvarig: Webmaster