Olov Andersson
Olov Andersson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
olov.a.andersson@liu.se
013-28 20 69
Hemsida: www.ida.liu.se/~oloan10/, liu.se/medarbetare/oloan10
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Kunskapsrepresentation (KPLAB)

Sidansvarig: Webmaster