Olle Torstensson
Olle Torstensson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
olle.torstensson@liu.se
013-28 40 37
E 2G:448 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/ollto72
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Språkteknologi och textutvinning (NLP)

Sidansvarig: Webmaster