Lena Buffoni
Lena Buffoni
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
lena.buffoni@liu.se
013-28 40 46
Hemsida:
Medlem i:
Programmeringsomgivningar (PELAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster