Niklas Hallberg
Niklas Hallberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
niklas.hallberg@liu.se
Hemsida: www.ida.liu.se/~nikha53/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Kunskapsmodellering och kognitiva system (KMACS)

Sidansvarig: Webmaster