Niklas Hallberg
Niklas Hallberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
niklas.hallberg@liu.se
Hemsida: www.ida.liu.se/~nikha53/, liu.se/medarbetare/nikha53
Medlem i:
Människocentrerade system (HCS)
Kunskapsmodellering och kognitiva system (KMACS)

Sidansvarig: Webmaster