Nahid Shahmehri
Nahid Shahmehri
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
nahid.shahmehri@liu.se
013-28 20 66
Hemsida: www.ida.liu.se/~nahsh37/
Medlem i:
Databas- och Informationsteknik (ADIT)
Intelligenta informationssystem (IISLAB)

Sidansvarig: Webmaster