Mikaela Holmbäck
Mikaela Holmbäck
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mikaela.holmback@liu.se
013-28 29 29
B 327:188 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/mikho36
Medlem i:
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster