Mikael Asplund
Mikael Asplund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mikael.asplund@liu.se
013-28 26 68
B 3B:434 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~mikas34/, liu.se/medarbetare/mikas34
Medlem i:
Realtidssystem (RTSLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster