Mariusz Wzorek
Mariusz Wzorek
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mariusz.wzorek@liu.se
013-28 10 76
Hemsida: www.ida.liu.se/~marwz54/, liu.se/medarbetare/marwz54
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Kunskapsrepresentation (KPLAB)

Sidansvarig: Webmaster