Maryna Prus
Maryna Prus
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
maryna.prus@liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Statistik (STAT)
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster