Mariam Kamkar
Mariam Kamkar
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mariam.kamkar@liu.se
013-28 19 49
B 3B:488 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~marka42/, liu.se/medarbetare/marka42
Medlem i:
Gemensamma kansliet (GEMKANSLI)
Programmeringsomgivningar (PELAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster