Magnus Merkel
Magnus Merkel
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
magnus.merkel@liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Kognition, interaktion och språkteknologi (CILTLab)
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Webmaster