Lisa Malmberg
Lisa Malmberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
lisa.malmberg@liu.se
E 3G:470 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~lisma23/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster