Linda Mannila
Linda Mannila
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
linda.mannila@liu.se
Hemsida: liu.se/medarbetare/linma38
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Resonerande och lärande (REAL)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster