Lars Ahrenberg
Lars Ahrenberg
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
lars.ahrenberg@liu.se
013-28 24 22
E 3F:488 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~larah03/, liu.se/medarbetare/larah03
Medlem i:
Kognition, interaktion och språkteknologi (CILTLab)
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Databehandling av naturligt språk (NLPLAB)

Sidansvarig: Webmaster