Klervie Toczé
Klervie Toczé
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
klervie.tocze@liu.se
013-28 47 82
B 3B:439A (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/kleto08
Medlem i:
Realtidssystem (RTSLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster