Josef Wilzén
Josef Wilzén
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
josef.wilzen@liu.se
013-28 16 71
B 3D:455 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/joswi05
Medlem i:
Maskininlärning (ML)
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster