Josef Wilzén
Josef Wilzén
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
josef.wilzen@liu.se
013-28 16 71
B 3E:185 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Maskininlärning (ML)
Statistik och maskininlärning (STIMA)

Sidansvarig: Webmaster