Jose Luis Silva
Jose Luis Silva
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jose.silva@liu.se
013-28 12 55
Hemsida:
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Artificiell intelligens (AILAB)
Resonerande och lärande (REAL)

Sidansvarig: Webmaster