Jorke de Vlas
Jorke de Vlas
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jorke.de.vlas@liu.se
Hemsida: liu.se/medarbetare/jorde45
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Theoretical Computer Science (TCSLAB)

Sidansvarig: Webmaster