Jonas Rybing
Jonas Rybing
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jonas.rybing@liu.se
013-28 13 29
E 329:161 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster