Jayesh Dinesh Kenaudekar
Jayesh Dinesh Kenaudekar
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jayesh.kenaudekar@liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Resonerande och lärande (REAL)

Sidansvarig: Webmaster