Isak Knutsson
Isak Knutsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
isak.knutsson@liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster