Helene Pers
Helene Pers
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
helene.pers@liu.se
013-28 29 34
E 3G:488 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/helpe83
Medlem i:
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster