George Osipov
George Osipov
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
george.osipov@liu.se
013-28 14 49
E 2G:484 (visa karta)
Hemsida: liu.se/medarbetare/geoos58
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Theoretical Computer Science (TCSLAB)

Sidansvarig: Webmaster