Fredrik Heintz
Fredrik Heintz
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
fredrik.heintz@liu.se
013-28 24 28
E 2F:452 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~frehe08/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Kunskapsrepresentation (KPLAB)

Sidansvarig: Webmaster